Στόλος

AutofrigoTrans

  • Υπερσύγχρονος ιδιόκτητος ειδικά διαμορφωμένος στόλος φορτηγών ψυγείων, εξοπλισμένα με τελευταίας τεχνολογίας ψυκτικούς θαλάμους, που συνδυάζουν την δυνατότητα θερμοκρασιών ψύξης και κατάψυξης
  • Εκτελούν κάθε μεταφορά με ασφάλεια, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ποιοτικού ελέγχου
  • Εφαρμογή συστήματος ελέγχου ISO 22000:2018 και ISO 9001:2015
  • Αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ευρώπη
  • Εξειδίκευση στις τμηματικές φορτώσεις/φορτία groupage
  • Ελέγχουμε τον στόλο μας με σύστημα εντοπισμού των οχημάτων (GPS – GPRS)
  • Online Παρακολούθηση των οχημάτων μας και της θερμοκρασίας 24/7